INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE - PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE rok 2014


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w m. Otry


Pokaż artykuł
  protokół - wybór oferty - e usługi 08.12.2014


Pokaż artykuł
  protokół - wybór oferty - węgiel 24.09.2014


Pokaż artykuł
  protokół -wybór oferty-bezdomne zwierzęta 08.12.2014r.


Pokaż artykuł
  Kolno: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry; Numer ogłoszenia: 416482 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014


Pokaż artykuł
  Zaproszenie do złożenia oferty. Zadanie pn. Zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom oraz ich odławianie na terenie gminy Kolno.


Pokaż artykuł
  Zaproszenie do złożenia oferty na Budowę sieci LAN, dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno


Pokaż artykuł
  Informacja o wyborze naikorzystniejszei oferty - świadczenie usług w zakresie coachingu dla uczestników projektu Małe kroki do sukcesu


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie przetargowym.


Pokaż artykuł
  O G Ł O S Z E N I E - o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie coachingu dla uczestników projektu Małe kroki do sukcesu 2014


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.


Pokaż artykuł
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SK.271.1.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 737.220,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2014 roku.


Pokaż artykuł
  Zaproszenie do składania ofert na usługę : Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014 - 2015 na terenie Gminy Kolno.


Pokaż artykuł
  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 737 220,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2014r.


Pokaż artykuł
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę -Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa sali gimnastycznej w Kolnie


Pokaż artykuł
  Zaproszenie do składania ofert na usługę-Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa sali gimnastycznej w Kolnie


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położona w obrębie Wysoka Dąbrowa, gmina Kolno.


Pokaż artykuł
  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów dla uczestników projektu Małe kroki do sukcesu 2014 - Część 7


Pokaż artykuł
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sali gimnastycznej w Kolnie


Pokaż artykuł
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów dla uczestników projrktu "Małe kroki do sukcesu" 2014.


Pokaż artykuł
  Informacja o wyborze naikorzystnieiszei oferty na Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kolno w roku szkolnym 2014/2015


Pokaż artykuł
  Kierownik GOPS w Kolnie - ogłasza przetarg nieograniczony - Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursów dla uczestników projektu - Małe kroki do sukcesu 2014


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa sali gimnastycznej w Kolnie


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kolno w roku szkolnym 2014/2015


Pokaż artykuł
  Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kolno.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.05.2014 r. o godz. 10.00 w pok. Nr 11 Urzędu Gminy Kolno odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem sklepu stanowiącego własność Gminy Kolno, usytuowanego na działce nr 59/6 w miejscowości Bęsia.


Pokaż artykuł
  Odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszakłych na terenie Gminy Kolno.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno zaprasza mieszkańców gminy Kolno, posiadających stałe zameldowanie na terenie Gminy do składania pisemnych ofet na sprzedaż sprzętu rolniczego...


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w m. Górowo, nr 283/2, obręb Kruzy o pow. 1003 m2, KW OL1B/00020081/7


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.


Pokaż artykuł
  Sprzęt rolniczy - Przetarg II Ograniczony


Pokaż artykuł
  Sprzęt rolniczy - Przetarg II Ograniczony


Pokaż artykuł
  Sprzęt rolniczy - Przetarg II Ograniczony


Pokaż artykuł
  Powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.


Pokaż artykuł
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rekultywacja składowiska odpadów w Górowie.


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rekultywację składowiska odpadów w Górowie


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25726518