INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE - PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE rok 2016


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 212/3, pow. 0,2289 ha, obręb Bęsia.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg ograniczony dla rolników posiadających siedzibę gospodarstwa rolnego we wsi Wójtowo nieruchomość rolna nr 30/1


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg ograniczony dla rolników posiadających siedzibę gospodarstwa rolnego we wsi Wójtowo nieruchomość rolna nr 30/2


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Nieruchomość niezabudowana 212/3, pow. 0,2289 ha, obręb Bęsia


Pokaż artykuł
  Przetarg nieograniczony - Budowa remizy strażackiej w Lutrach.


Pokaż artykuł
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Budowa remizy strażackiej w Lutrach


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie wykazu działki nr 12 w Kominkach


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 283/9 w Lutrach


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 283/11 w Lutrach


Pokaż artykuł
  Azbest - zapytanie ofertowe z załącznikami


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.


Pokaż artykuł
  Wybór oferty najkorzystniejszej - Usuwanie wyrobów zawierających azbest


Pokaż artykuł
  Zaproszenie do składania ofert na usługę: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016-2017- na terenie Gminy Kolno"


Pokaż artykuł
  Informacja dotycząca udzielenia zamówienia na dostawę opału w sezonie grzewczym 2016-2017 na terenie Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 76/2 Wójtowo


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 209/2 Wysoka Dąbrowa


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 131 Wójtowo


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 114/2 Wójtowo


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 105/1 Wójtowo


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 112/3 Wójtowo


Pokaż artykuł
  Kolno: Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Pokaż artykuł
  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-przebudowa drogi w m. Kruzy


Pokaż artykuł
  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.


Pokaż artykuł
  Kolno: Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Pokaż artykuł
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25724458