INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE - PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE rok 2016


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Wójt Gminy Kolno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Nieruchomość niezabudowana 212/3, pow. 0,2289 ha, obręb Bęsia


II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej..docx drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 212/3, pow. 0,2289 ha, obręb Bęsia.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg ograniczony dla rolników posiadających siedzibę gospodarstwa rolnego we wsi Wójtowo nieruchomość rolna nr 30/1


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg ograniczony dla rolników posiadających siedzibę gospodarstwa rolnego we wsi Wójtowo nieruchomość rolna nr 30/2


Pokaż artykuł
  Przetarg nieograniczony - Budowa remizy strażackiej w Lutrach.


Pokaż artykuł
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Budowa remizy strażackiej w Lutrach


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie wykazu działki nr 12 w Kominkach


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 283/9 w Lutrach


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie o przetargu działka nr 283/11 w Lutrach


Pokaż artykuł
  Azbest - zapytanie ofertowe z załącznikami


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.


Pokaż artykuł
  Wybór oferty najkorzystniejszej - Usuwanie wyrobów zawierających azbest


Pokaż artykuł
  Zaproszenie do składania ofert na usługę: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016-2017- na terenie Gminy Kolno"


Pokaż artykuł
  Informacja dotycząca udzielenia zamówienia na dostawę opału w sezonie grzewczym 2016-2017 na terenie Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 76/2 Wójtowo


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 209/2 Wysoka Dąbrowa


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 131 Wójtowo


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 114/2 Wójtowo


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 105/1 Wójtowo


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza wykaz Dz. 112/3 Wójtowo


Pokaż artykuł
  Kolno: Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Pokaż artykuł
  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-przebudowa drogi w m. Kruzy


Pokaż artykuł
  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.


Pokaż artykuł
  Kolno: Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Pokaż artykuł
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 13876319