INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




OGŁOSZENIA - Sesje Rady Gminy / Komisje Rady Gminy




Stałe Komisje Rady Gminy Kolno




Rada Gminy - kadencja 2014-2018




Rada Gminy - kadencja 2010-2014




Rada Gminy - kadencja 2006-2010




Rada Gminy - kadencja 2002-2006




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017









  Informacja publiczna


Pokaż artykuł




  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów


Pokaż artykuł




  ZGŁOSZENIE o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Kolno (wzór)


Pokaż artykuł




  Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (wzór)


Pokaż artykuł




  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY KOLNO + 2 załączniki


Pokaż artykuł




  Oświadczenia majątkowe: Wzory oświadczeń majątkowych


Pokaż artykuł




  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Pokaż artykuł




  Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 25757728