INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Oświadczenia majątkowe: Wzory oświadczeń majątkowych


Oświadczenie majątkowe radnego gminy:

Wzór oświadczenia w formacie PDF - Edytowalny
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY.pdf

Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Wzór oświadczenia w formacie PDF - Edytowalny
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJT,SEKRETARZ,SKARBNIK,KIEROWNIK.pdf drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Informacja publiczna


Pokaż artykuł
  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów


Pokaż artykuł
  ZGŁOSZENIE o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Kolno (wzór)


Pokaż artykuł
  Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (wzór)


Pokaż artykuł
  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY KOLNO + 2 załączniki


Pokaż artykuł
  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Pokaż artykuł
  Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25675219