INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 Oświadczenia majątkowe: Wzory oświadczeń majątkowych


Oświadczenie majątkowe radnego gminy:

Wzór oświadczenia w formacie PDF - Edytowalny
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY.pdf

Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Wzór oświadczenia w formacie PDF - Edytowalny
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJT,SEKRETARZ,SKARBNIK,KIEROWNIK.pdf







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  Informacja publiczna


Pokaż artykuł




  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów


Pokaż artykuł




  ZGŁOSZENIE o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Kolno (wzór)


Pokaż artykuł




  Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (wzór)


Pokaż artykuł




  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY KOLNO + 2 załączniki


Pokaż artykuł




  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Pokaż artykuł




  Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 9897858