Oświadczenia majątkowe: Wzory oświadczeń majątkowych

Oświadczenie majątkowe radnego gminy:

Wzór oświadczenia w formacie PDF - Edytowalny
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY.pdf

Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Wzór oświadczenia w formacie PDF - Edytowalny
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJT,SEKRETARZ,SKARBNIK,KIEROWNIK.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij