INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE - Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY, NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


 


Podanie o zameldowanie składa osoba zamieszkująca w danym lokalu za zgodą właściciela lub najemcy bez wymaganego zameldowania.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:  EWIDENCJA LUDNOŚCI POKÓJ NR 8


NR TELEFONU (89) 716 32 26 LUB 716 32 12


GODZINY PRACY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30


WYMAGANE DOKUMENTY


1. PODANIE O ZAMELDOWANIE


2. DOWÓD OSOBISTY DO WGLĄDU


3. WYPEŁNIONY DRUK - ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO - ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE


OPŁATY - NIE POBIERA SIĘ


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 2-ch miesięcy, w przypadku spraw wymagających dodatkowej procedury wyjaśniającej termin może się wydłużyć


TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy w Kolnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 rok o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm./ Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) drukuj 

 wyślij znajomemu 
  MELDUNEK - JEDNA WIZYTA W URZĘDZIE - od 2013 r. ułatwienia w kwestiach meldunkowych


Pokaż artykuł
  WPISYWANIE DO REJESTRU WYBORCÓW NA TERENIE GMINY KOLNO


Pokaż artykuł
  WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO, Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


Pokaż artykuł
  WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z EWIDENCJI LUDNOŚCI


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 14127464