INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE - Ewidencja Ludności/ Meldunek/ Rejestr Wyborców


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z EWIDENCJI LUDNOŚCIMIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


EWIDENCJA LUDNOŚCI POKÓJ NR 8


NR TELEFONU (89) 716 32 26 lub 716 32 12


GODZINY PRACY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30


WYMAGANE DOKUMENTY:


1. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA: - O AKTUALNYM ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY; - O POPRZEDNIM ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY; - O WYMELDOWANIU Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO; - O WSPÓLNYM ZAMELDOWANIU; - O BRAKU ZAMELDOWANIA;


2. DOWÓD OSOBISTY – DO WGLĄDU.


OPŁATY:


1. WYDANE ZAŚWIADCZENIE – 17,00 zł / PŁATNE W PUNKCIE KASOWYM BANKU SPŁÓDZIELCZEGO W KOLNIE LUB NA NUMER RACHUNKU BS SZCZYTNO o/BISKUPIEC 91 8838 1031 2006 0300 0895 0001 2.


NIE POBIERA SIĘ OPŁAT W PRZYPADKU KIEDY ZAŚWIADCZENIE POTRZEBNE JEST CELEM PRZEDSTAWIENIA W KRUS, ZUS, DO STYPENDIUM


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY - NIEZWŁOCZNIE INFORMACJE DODATKOWE - Zaświadczenie wydaje się wyłączenie osobie, której ono dotyczy.


TRYB ODWOŁAWCZY - ZAŻALENIE NA ODMOWĘ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA WNOSI SIĘ ZA POŚREDNICTWEM WÓJTA GMINY KOLNO DO WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE W TERMINIE 7 DNI OD DNIA DORĘCZENIA POSTANOWIENIA STRONIE.


PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 rok o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm./ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Ustawa z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. Z 2006r Nr 225, poz.1635 z poźn.zm) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Z 2007r Nr 187, poz.1330)


 


Wniosek w formacie pdf. Wzory nieedytowalne przystosowane do wydruku.


WNIOSEK o wydanie zaświadczenia z ew. ludności.pdf drukuj 

 wyślij znajomemu 
  MELDUNEK - JEDNA WIZYTA W URZĘDZIE - od 2013 r. ułatwienia w kwestiach meldunkowych


Pokaż artykuł
  WPISYWANIE DO REJESTRU WYBORCÓW NA TERENIE GMINY KOLNO


Pokaż artykuł
  WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO, Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


Pokaż artykuł
  ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY, NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 13886256