INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - AKTUALNOŚCI






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 Budowa sali gimnastycznej w Kolnie.


W dniu 04 sierpnia 2014r. w Urzędzie Gminy Kolno podpisano umowę na realizację zadania pt. „Budowa sali gimnastycznej w Kolnie”.

Zadanie realizuje Konsorcjum:
lider konsorcjum: Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST – SERWIS Wojciech Grochowski
konsorcjant: INWEST-SERWIS Sp. z o.o.
z siedzibą w Olsztynie, ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn

Umowę w imieniu Gminy Kolno podpisał Henryk Duda - Wójta Gminy Kolno,
przy kontrasygnacie Iwony Brzuśkiewicz - Skarbnika Gminy Kolno
a w imieniu Konsorcjum Wojciech Grochowski.

Planowany termin zakończenia robót: do dnia 15.10.2015r., ale w związku z ujęciem Gminy Kolno w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2017” i dofinansowaniem inwestycji w roku 2016, planowany jest odbiór sali gimnastycznej na styczeń 2016r.

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach "Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej" pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie”.

Budynek sali powstaje obok budynku Gimnazjum w Kolnie i oba budynki połączone są łącznikiem.

Układ funkcjonalny budowanej sali gimnastycznej:

NA PARTERZE:
· część sali gimnastycznej z widownią - zawiera pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki oraz widownię z trybun rozkładanych teleskopowych na 120 osób- dwa trakty po 60 miejsc;
· komunikacja - komunikacja pionowa w postaci schodów na piętro, komunikacja pozioma korytarza prowadząca z łącznika do części zaplecza sanitarnego, części technicznej, części magazynowej zaplecza sportowego;
· zaplecze sanitarne – ciągi szatni i natrysków męskich i żeńskich z wydzielonymi sanitariatami dla uczniów i zawodników, oraz ciągi sanitariatów ogólnodostępnych męskich, żeńskich, oraz osób niepełnosprawnych spełniających zapotrzebowanie dla ilości osób
przewidzianych na widowni;
· część zaplecza sportowego - magazynowa – zawiera magazyny sprzętu sportowego zlokalizowane w pobliżu wejścia do części sali sportowej;
· część techniczna kotłowni – zawiera pomieszczenie kotłowni, magazynu oleju



NA PIĘTRZE:
· galeria widokowa sali sportowej – projektowana na całej szerokości części otwartej sali
· komunikacja – korytarze prowadzące z łącznika do części zaplecza sanitarnego, części technicznej,
· zaplecze sanitarne – sanitariaty ogólnodostępne, męskie, oraz żeńskie spełniające
zapotrzebowanie dla ilości osób przewidzianych na piętrze poza galerią;
· część zaplecza sportowego; dydaktyczna – pokój nauczycieli/trenerów, oraz dodatkowa powierzchnia przewidziana na inne funkcje rekreacyjno-oświatowe
· część magazynowa –magazyn sprzętu sportowego
· część techniczna– pomieszczenie wentylatorni - centrala wentylacji mechanicznej

ŁĄCZNIK
· bryła łącznika budynku – usytuowana prostopadle do projektowanej sali, jest zadaszoną komunikacją z istniejącym budynkiem szkoły.

a (Copy).JPG
b (Copy).JPG
c (Copy).JPG
d (Copy).JPG
e (Copy).JPG
f (Copy).JPG
g (Copy).JPG
h (Copy).JPG
i (Copy).JPG
j (Copy).JPG
k (Copy).JPG







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  OGŁOSZENIE - XXII Sesja Rady Gminy Kolno na dzień 28 grudnia 2016 roku o godz. 12.00


Pokaż artykuł




  Ogłoszenie - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno 28 grudnia 2016 roku o godz. 11.00


Pokaż artykuł




  obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Pokaż artykuł




  Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami na gruntach wsi Górowo-Kruzy-Tejstymy gm. Kolno.


Pokaż artykuł




  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno w dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie


Pokaż artykuł




  Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 10.00


Pokaż artykuł




  O g ł o s z e n i e - XXI Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 30 listopada 2016 roku o godz. 12.00


Pokaż artykuł




  Warsztaty z pisania wniosku do programu ERASMUS +


Pokaż artykuł




  O g ł o s z e n i e - XX Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 26 października 2016 roku o godz. 11.00


Pokaż artykuł




  O G Ł O S Z E N I E - 26 października 2016 roku o godz. 10.30 odbędzie się Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy


Pokaż artykuł




  Ogłoszenie - XIX Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 28 września 2016 roku o godz. 11.30


Pokaż artykuł




  Ogłoszenie - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno zwołane na dzień 28 września 2016 roku o godz. 11.00


Pokaż artykuł




  O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Kolno w sprawie strat w uprawach


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy zwołane na dzień 19 sierpnia 2016r. o godz. 13.30


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE - XVIII Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 19 sierpnia 2016r. o godz. 14.00


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.


Pokaż artykuł




  O G Ł O S Z E N I E - Posiedzenie Komisji Finansowej Rady Gminy 30 czerwca 2016 roku o godz. 10.00


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE - XVII Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 30 czerwca 2016r. o godz. 12.00


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy zwołane na dzień 30 czerwca 2016r. o godz. 11.00


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 02 czerwca 2016 roku o godz. 8.00


Pokaż artykuł




  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE - XVI Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 29 kwietnia 2016r. o godz. 12.00


Pokaż artykuł




  OGłOSZENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno 29 kwietnia 2016 roku o godz. 10.45


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy zwołane na dzień 29 kwietnia 2016r. o godz. 11.00


Pokaż artykuł




  OGłOSZENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno 07 kwietnia 2016 roku o godz. 08.00


Pokaż artykuł




  Ogłoszenie - II Nabór wniosków Azbest 2016r. z dnia 30 marca


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE - XV Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 30 marca 2016r. o godz. 11.00


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy zwołane na dzień 30 marca 2016r. o godz. 10.00


Pokaż artykuł




  Ogłoszenie Wójta Gminy Kolno w sprawie strat upraw rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.


Pokaż artykuł




  OGłOSZENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno 09 marca 2016 roku o godz. 10.45


Pokaż artykuł




  Ogłoszenie - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno 09 marca 2016 roku o godz. 11.00


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE - XIV Sesja Rady Gminy Kolno na dzień 9 marca 2016roku o godz. 12.00


Pokaż artykuł




  OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 ROKU


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI powyżej 30 000zł i NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie"


Pokaż artykuł




  Ogłoszenie - Nabór wniosków Azbest 2016r.


Pokaż artykuł




  Harmonogram wywozu odpadów na 2016 rok.


Pokaż artykuł




  PSYCHOTERAPEUTA - dyżury w 2016r.


Pokaż artykuł




  Portal Informacyjny Gminy Kolno


Pokaż artykuł




  Przedłużenie stanowiska dyrektora w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kolnie


Pokaż artykuł




  Informacja o nowych dowodach osobistych.


Pokaż artykuł




  Ogłoszenie - Nabór wniosków Azbest


Pokaż artykuł




  ROZPORZĄDZENIE Nr 1 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


Pokaż artykuł




  Dyżury PSYCHOTERAPEUTY w 2015r.


Pokaż artykuł




  I Sesja Rady Gminy Kolno kadencji 2014 - 2018 . Fotorelacja.


Pokaż artykuł




  W dniu 04 sierpnia 2014r. w Urzędzie Gminy Kolno podpisano umowę realizację zadania pt. Budowa sali gimnastycznej w Kolnie.


Pokaż artykuł




  Gmina Kolno posiada działki do sprzedaży pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową.


Pokaż artykuł




  Harmonogram wywozu odpadów


Pokaż artykuł




  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Pokaż artykuł




  Komisariat Policji w Biskupcu Informuje...Dzielnicowy


Pokaż artykuł




  Wpis do rejestru działalności regulowanej


Pokaż artykuł




  KURHAN - badania wykopaliskowe cmentarzyska kurhanowego w Samławkach


Pokaż artykuł




  UWAGA!!! Wpisy dzieci do paszportów rodziców tracą ważność!!!


Pokaż artykuł




  Informacja dla osób niepełnosprawnych


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 7618542