Budowa sali gimnastycznej w Kolnie.

W dniu 04 sierpnia 2014r. w Urzędzie Gminy Kolno podpisano umowę na realizację zadania pt. „Budowa sali gimnastycznej w Kolnie”.

Zadanie realizuje Konsorcjum:
lider konsorcjum: Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST – SERWIS Wojciech Grochowski
konsorcjant: INWEST-SERWIS Sp. z o.o.
z siedzibą w Olsztynie, ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn

Umowę w imieniu Gminy Kolno podpisał Henryk Duda - Wójta Gminy Kolno,
przy kontrasygnacie Iwony Brzuśkiewicz - Skarbnika Gminy Kolno
a w imieniu Konsorcjum Wojciech Grochowski.

Planowany termin zakończenia robót: do dnia 15.10.2015r., ale w związku z ujęciem Gminy Kolno w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2017” i dofinansowaniem inwestycji w roku 2016, planowany jest odbiór sali gimnastycznej na styczeń 2016r.

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach "Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej" pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie”.

Budynek sali powstaje obok budynku Gimnazjum w Kolnie i oba budynki połączone są łącznikiem.

Układ funkcjonalny budowanej sali gimnastycznej:

NA PARTERZE:
· część sali gimnastycznej z widownią - zawiera pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki oraz widownię z trybun rozkładanych teleskopowych na 120 osób- dwa trakty po 60 miejsc;
· komunikacja - komunikacja pionowa w postaci schodów na piętro, komunikacja pozioma korytarza prowadząca z łącznika do części zaplecza sanitarnego, części technicznej, części magazynowej zaplecza sportowego;
· zaplecze sanitarne – ciągi szatni i natrysków męskich i żeńskich z wydzielonymi sanitariatami dla uczniów i zawodników, oraz ciągi sanitariatów ogólnodostępnych męskich, żeńskich, oraz osób niepełnosprawnych spełniających zapotrzebowanie dla ilości osób
przewidzianych na widowni;
· część zaplecza sportowego - magazynowa – zawiera magazyny sprzętu sportowego zlokalizowane w pobliżu wejścia do części sali sportowej;
· część techniczna kotłowni – zawiera pomieszczenie kotłowni, magazynu olejuNA PIĘTRZE:
· galeria widokowa sali sportowej – projektowana na całej szerokości części otwartej sali
· komunikacja – korytarze prowadzące z łącznika do części zaplecza sanitarnego, części technicznej,
· zaplecze sanitarne – sanitariaty ogólnodostępne, męskie, oraz żeńskie spełniające
zapotrzebowanie dla ilości osób przewidzianych na piętrze poza galerią;
· część zaplecza sportowego; dydaktyczna – pokój nauczycieli/trenerów, oraz dodatkowa powierzchnia przewidziana na inne funkcje rekreacyjno-oświatowe
· część magazynowa –magazyn sprzętu sportowego
· część techniczna– pomieszczenie wentylatorni - centrala wentylacji mechanicznej

ŁĄCZNIK
· bryła łącznika budynku – usytuowana prostopadle do projektowanej sali, jest zadaszoną komunikacją z istniejącym budynkiem szkoły.

a (Copy).JPG
b (Copy).JPG
c (Copy).JPG
d (Copy).JPG
e (Copy).JPG
f (Copy).JPG
g (Copy).JPG
h (Copy).JPG
i (Copy).JPG
j (Copy).JPG
k (Copy).JPG
Drukuj artykuł
Zamknij