INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - AKTUALNOŚCI


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Gmina Kolno posiada działki do sprzedaży pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową.


Gmina Kolno posiada działki do sprzedaży pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową. Dodatkowe Informacje pod numerem telefonu 89 716 39 13 drukuj 

 wyślij znajomemu 
  OGŁOSZENIE - XXII Sesja Rady Gminy Kolno na dzień 28 grudnia 2016 roku o godz. 12.00


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno 28 grudnia 2016 roku o godz. 11.00


Pokaż artykuł
  obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami na gruntach wsi Górowo-Kruzy-Tejstymy gm. Kolno.


Pokaż artykuł
  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno w dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie


Pokaż artykuł
  Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 10.00


Pokaż artykuł
  O g ł o s z e n i e - XXI Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 30 listopada 2016 roku o godz. 12.00


Pokaż artykuł
  Warsztaty z pisania wniosku do programu ERASMUS +


Pokaż artykuł
  O g ł o s z e n i e - XX Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 26 października 2016 roku o godz. 11.00


Pokaż artykuł
  O G Ł O S Z E N I E - 26 października 2016 roku o godz. 10.30 odbędzie się Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie - XIX Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 28 września 2016 roku o godz. 11.30


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno zwołane na dzień 28 września 2016 roku o godz. 11.00


Pokaż artykuł
  O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Kolno w sprawie strat w uprawach


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy zwołane na dzień 19 sierpnia 2016r. o godz. 13.30


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE - XVIII Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 19 sierpnia 2016r. o godz. 14.00


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.


Pokaż artykuł
  O G Ł O S Z E N I E - Posiedzenie Komisji Finansowej Rady Gminy 30 czerwca 2016 roku o godz. 10.00


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE - XVII Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 30 czerwca 2016r. o godz. 12.00


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy zwołane na dzień 30 czerwca 2016r. o godz. 11.00


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 02 czerwca 2016 roku o godz. 8.00


Pokaż artykuł
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE - XVI Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 29 kwietnia 2016r. o godz. 12.00


Pokaż artykuł
  OGłOSZENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno 29 kwietnia 2016 roku o godz. 10.45


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy zwołane na dzień 29 kwietnia 2016r. o godz. 11.00


Pokaż artykuł
  OGłOSZENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno 07 kwietnia 2016 roku o godz. 08.00


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie - II Nabór wniosków Azbest 2016r. z dnia 30 marca


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE - XV Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 30 marca 2016r. o godz. 11.00


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy zwołane na dzień 30 marca 2016r. o godz. 10.00


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie Wójta Gminy Kolno w sprawie strat upraw rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.


Pokaż artykuł
  OGłOSZENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno 09 marca 2016 roku o godz. 10.45


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno 09 marca 2016 roku o godz. 11.00


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE - XIV Sesja Rady Gminy Kolno na dzień 9 marca 2016roku o godz. 12.00


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 ROKU


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI powyżej 30 000zł i NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie"


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie - Nabór wniosków Azbest 2016r.


Pokaż artykuł
  Harmonogram wywozu odpadów na 2016 rok.


Pokaż artykuł
  PSYCHOTERAPEUTA - dyżury w 2016r.


Pokaż artykuł
  Budowa sali gimnastycznej w Kolnie.


Pokaż artykuł
  Portal Informacyjny Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Przedłużenie stanowiska dyrektora w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kolnie


Pokaż artykuł
  Informacja o nowych dowodach osobistych.


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie - Nabór wniosków Azbest


Pokaż artykuł
  ROZPORZĄDZENIE Nr 1 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego


Pokaż artykuł
  Dyżury PSYCHOTERAPEUTY w 2015r.


Pokaż artykuł
  I Sesja Rady Gminy Kolno kadencji 2014 - 2018 . Fotorelacja.


Pokaż artykuł
  W dniu 04 sierpnia 2014r. w Urzędzie Gminy Kolno podpisano umowę realizację zadania pt. Budowa sali gimnastycznej w Kolnie.


Pokaż artykuł
  Harmonogram wywozu odpadów


Pokaż artykuł
  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Pokaż artykuł
  Komisariat Policji w Biskupcu Informuje...Dzielnicowy


Pokaż artykuł
  Wpis do rejestru działalności regulowanej


Pokaż artykuł
  KURHAN - badania wykopaliskowe cmentarzyska kurhanowego w Samławkach


Pokaż artykuł
  UWAGA!!! Wpisy dzieci do paszportów rodziców tracą ważność!!!


Pokaż artykuł
  Informacja dla osób niepełnosprawnych


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 27244495