INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - WYBORY - ARCHIWUM - WYBORY - PREZYDENT 2015


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 skład Obwodowych Komisji Wyborczych - funkcje


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 30 kwietnia 2015r.


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kolnie
z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie, Kolno 25b, 11-311 Kolno

1)Elżbieta Janina Wijatkowska, zam. Kabiny, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, przewodniczący
2)Maria Rojek – zam. Kolno, zgłoszona przez Wójta Gminy Kolno, zastępca przewodniczącego
3)Grażyna Ziółkowska, zam. Górowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, członek
4)Agnieszka Lach, zam. Kolno, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa, członek
5)Alicja Grzywaczyk, zam. Kolno, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek, członek
6)Henryka Ścierzyńska, zam. Bęsia, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, członek
7)Wiesława Bondar – zam. Kolno, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, członek


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Lutrach
z siedzibą w Bibliotece Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach, Lutry 12, 11-311 Kolno

1)Regina Kosiorek – zam. Lutry, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, przewodniczący
2)Agnieszka Włoch – zam. Lutry, zgłoszona przez Wójta Gminy Kolno, zastępca przewodniczącego
3)Natalia Ziółkowska, zam. Górowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, członek
4)Wiesława Lach, zam. Kolno, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa, członek
5)Grażyna Elżbieta Szyszka, zam. Górowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek, członek
6)Iwona Sękulska, zam. Wójtowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, członek
7)Natalia Dziamara, zam. Tejstymy, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, członek


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Bęsi
z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie filia w Bęsi pn. „Centrum Kultury w Bęsi”, Bęsia 24, 11-311 Kolno

1)Ewa Lenard-Pawłowska – zam. Górowo, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, przewodniczący
2)Danuta Kapuścińska, zam. Bęsia, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, zastępca przewodniczącego
3)Paulina Graba – zam. Kabiny, zgłoszona przez Wójta Gminy Kolno, członek
4)Ryszard Wiesław Pawłowski, zam. Górowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, członek
5)Lucyna Barbara Kowalska, zam. Górowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa, członek
6)Katarzyna Krystyna Pyrzak, zam. Bęsia, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek, członek
7)Anna Majewska, zam. Bęsia, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, członek

Wójt
/-/ Henryk Duda drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Udostępnienie spisów wyborców sporządzonych na II turę głosowania w dn. 24.05.2015


Pokaż artykuł
  Rozpoczęcie pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 24.05.2015r.


Pokaż artykuł
  Rozpoczęcie pracy w dn. 10.5.2015r. przez Obwodowe Komisje Wyborcze


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno informuje o sporządzeniu spisu wyborców


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Kolno z dnia 20.04.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Kolno w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r.


Pokaż artykuł
  SPIS WYBORCÓW - Apel PKW z 15.04.2015r.


Pokaż artykuł
  Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego wpisanego do rejestru wyborców w Gminie Kolno Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10.05.2015r.


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno z dn. 23.3.2015r. podanie do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r


Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Pokaż artykuł
  WZÓR zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej


Pokaż artykuł
  Uchwała PKW w sprawie powoływania OKW


Pokaż artykuł
  Wyjaśnienia PKW dot. udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych


Pokaż artykuł
  Postanowienie Marszałka Sejmu RP - kalendarz wyborczy


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kolno z dn. 27.2.2015 o wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Kolno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.


Pokaż artykuł
  link do strony PKW


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 14127597