skład Obwodowych Komisji Wyborczych - funkcje

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 30 kwietnia 2015r.


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kolnie
z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie, Kolno 25b, 11-311 Kolno

1)Elżbieta Janina Wijatkowska, zam. Kabiny, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, przewodniczący
2)Maria Rojek – zam. Kolno, zgłoszona przez Wójta Gminy Kolno, zastępca przewodniczącego
3)Grażyna Ziółkowska, zam. Górowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, członek
4)Agnieszka Lach, zam. Kolno, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa, członek
5)Alicja Grzywaczyk, zam. Kolno, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek, członek
6)Henryka Ścierzyńska, zam. Bęsia, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, członek
7)Wiesława Bondar – zam. Kolno, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, członek


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Lutrach
z siedzibą w Bibliotece Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach, Lutry 12, 11-311 Kolno

1)Regina Kosiorek – zam. Lutry, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, przewodniczący
2)Agnieszka Włoch – zam. Lutry, zgłoszona przez Wójta Gminy Kolno, zastępca przewodniczącego
3)Natalia Ziółkowska, zam. Górowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, członek
4)Wiesława Lach, zam. Kolno, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa, członek
5)Grażyna Elżbieta Szyszka, zam. Górowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek, członek
6)Iwona Sękulska, zam. Wójtowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, członek
7)Natalia Dziamara, zam. Tejstymy, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, członek


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Bęsi
z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie filia w Bęsi pn. „Centrum Kultury w Bęsi”, Bęsia 24, 11-311 Kolno

1)Ewa Lenard-Pawłowska – zam. Górowo, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, przewodniczący
2)Danuta Kapuścińska, zam. Bęsia, uzupełnienie składu przez Wójta Gminy Kolno, zastępca przewodniczącego
3)Paulina Graba – zam. Kabiny, zgłoszona przez Wójta Gminy Kolno, członek
4)Ryszard Wiesław Pawłowski, zam. Górowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, członek
5)Lucyna Barbara Kowalska, zam. Górowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa, członek
6)Katarzyna Krystyna Pyrzak, zam. Bęsia, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek, członek
7)Anna Majewska, zam. Bęsia, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, członek

Wójt
/-/ Henryk Duda
Drukuj artykuł
Zamknij