INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Informacja o osiągniętych przez gminę Kolno w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Informacja_o_osiagnietych_przez_gmine_Kolno_w_2014_r.__poziomach_recyklingu...........pdf drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Harmonogram wywozu odpadów na 2017 rok - od stycznia do marca 2017r.


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami na gruntach wsi Górowo-Kruzy-Tejstymy gm. Kolno.


Pokaż artykuł
  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Pokaż artykuł
  SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSP. ODPADAMI KOM. ZA 2015 ROK


Pokaż artykuł
  Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kolno za 2015 r.


Pokaż artykuł
  Informacja_o_osiagnietych_przez_gmine_Kolno_w_2015_r.__poziomach_recyklingu


Pokaż artykuł
  SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSP. ODPADAMI KOM. ZA 2014 ROK


Pokaż artykuł
  ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOLNO ZA 2014 ROK KOLNO, 2015


Pokaż artykuł
  INFORMACJA Gmina Kolno informuję, że otrzymała dofinansowanie na realizację zadania p.n.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolno.


Pokaż artykuł
  Informacja o osiągniętych przez gminę Kolno w 2013 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Pokaż artykuł
  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Pokaż artykuł
  Informacja o osiągniętych przez gminę Kolno w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Pokaż artykuł
  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25668470