INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSP. ODPADAMI KOM. ZA 2015 ROK


SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSP. ODPADAMI KOM. ZA 2015 ROK.pdf drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Harmonogram wywozu odpadów na 2017 rok - od stycznia do marca 2017r.


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami na gruntach wsi Górowo-Kruzy-Tejstymy gm. Kolno.


Pokaż artykuł
  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Pokaż artykuł
  Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kolno za 2015 r.


Pokaż artykuł
  Informacja_o_osiagnietych_przez_gmine_Kolno_w_2015_r.__poziomach_recyklingu


Pokaż artykuł
  SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSP. ODPADAMI KOM. ZA 2014 ROK


Pokaż artykuł
  ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOLNO ZA 2014 ROK KOLNO, 2015


Pokaż artykuł
  Informacja o osiągniętych przez gminę Kolno w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Pokaż artykuł
  INFORMACJA Gmina Kolno informuję, że otrzymała dofinansowanie na realizację zadania p.n.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolno.


Pokaż artykuł
  Informacja o osiągniętych przez gminę Kolno w 2013 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Pokaż artykuł
  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Pokaż artykuł
  Informacja o osiągniętych przez gminę Kolno w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Pokaż artykuł
  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25668172