INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 rok


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 rok.pdf







Wersja Data wprowadzenia Osoba wprowadzająca Treść
2 2016-04-20  (14:16) Zych Andrzej zobacz
1 2016-04-20  (14:15) Zych Andrzej zobacz

 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2017r. pt.:"Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2017".


Pokaż artykuł




  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2015 rok


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI powyżej 30 000zł i NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"


Pokaż artykuł




  Wójt Gminy Kolno Ogłasza z dniem 22 stycznia 2016r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PROWADZENIE SZKOLEŃ SPORTOWYCH, ORGANIZACJĘ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 115 z dn. 29.12.2015r. w sprawie powierzenia i wysokości udzielonej dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki pt. Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2016


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 112 z dnia 22.12.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złozonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r.


Pokaż artykuł




  Wójt Gminy Kolno ogłasza z dniem 01 grudnia 2015r. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2016


Pokaż artykuł




  WYNIKI - otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno ....


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Wójta 14/2015 z dn. 26.02.2015r. w sprawie wsparcia i wysokosci udzielonej dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizaji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r. w zakresie wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych


Pokaż artykuł




  Wójt Gminy Kolno ogłasza z dniem 26 stycznia 2015r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r. w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 86/2014 Wójta Gminy Kolno z dnia 18.12.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na w powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r.


Pokaż artykuł




  Wójt Gminy Kolno ogłasza z dniem 04 grudnia 2014r. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 11381755