INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Herb Gminy Kolno


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Uchwała Rady Gminy w sprawie herbu Gminy Kolno


 


UCHWAŁA  Nr VIII/45/2011


RADY GMINY KOLNO


 z dnia 10 czerwca 2011r.


 


w sprawie herbu Gminy Kolno.


 


Na podstawie  art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji


 


Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:


§ 1.


Ustanawia się herb Gminy Kolno, stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały. 


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy                                                                                          Andrzej Bancerz


 


 Załącznik do Uchwały  Rady Gminy Kolno Nr VIII/45/2011 z dnia 10.06.2011r.


 


herb.jpg


 


Opinia MSWiA herb.pdf


 


 


Herb Gminy jest znakiem prawnie chronionym.

____________________________


 


projekty herbu.jpg


 


HERB-Zarys historii.pdf


 


Komentarz heraldyczny- do projeku herbu.pdf


 


  drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 25724618