INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - ARCHIWUM BIP - Gospodarka wodna i ściekowa


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Gospodarka ściekowa


Gmina jest częściowo skanalizowana (4 oczyszczalnie ścieków o różnym zasięgu terenu utylizacji ścieków), a gospodarka ściekowa na pozostałym terenie gminy funkcjonuje
w oparciu o zbiorniki bezodpływowe często nieszczelne.


Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym z czerwca 2002r. ludność ogółem w mieszkaniach wynosiła 3516 osób w tym:


-         korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej – 907 osób


-         korzystająca ze zbiorników bezodpływowych – 1765 osób


Obecnie jedynie w 4-ch miejscowościach ścieki są utylizowane w M-B-CH oczyszczalniach ścieków.


Są to miejscowości:


Lutry - miejscowość objęta jest w pełni siecią kanalizacji sanitarnej.


Długość tej sieci wynosi 7,8 km.


Obecnie przy miejscowości Lutry znajduje się M-B-CH oczyszczalnia ścieków zrealizowana
w 2000r. Zrealizowany i funkcjonujący jest I etap oczyszczalni.


Technologia oczyszczalni oparta jest o osad czynny ze wspomaganiem strącania związków fosforu za pomocą PIX-u.


 


Przepustowość oczyszczalni wynosi (wg pozwolenia wodnoprawnego):


-         I etap
Qdśr = 172 m3/d.


Qdmax = 200 m3/d.


-         II etap
Qdśr = 344 m3/d.


Qdmax = 400 m3/d.


Aktualnie dopływa na oczyszczalnię 37,9 m3/d.


Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Kolnie zużycie oczyszczalni wynosi 9%.


Na punkt zlewny oczyszczalni ścieków dowożone są ścieki z szamb z następujących miejscowości:


Tejstymy


Górkowo


Kikity (Gm. Jeziorany)


Kabiny


Samławki


Kolno – obiekty użyteczności publicznej


Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny dopływ rzeki Ryn.


Schemat technologiczny oczyszczalni:


-         Punkt zlewny ścieków dowożonych


-         Zbiornik wyrównawczy ścieków surowych


-         Komora rozprężna ścieków dopływających kanalizacją


-         Krata mechaniczna EKO-CELKON typ E


-         Piaskownik pionowy


-         Zbiornik technologiczny OSA-3/200


a) komora denitryfikacji KD


b) komora napowietrzania KN


osadnik wtórny OW


-         Filtr gruntowo-roślinny jako III-ci stopień oczyszczania ścieków


-         Stanowisko dmuchaw


-         Stanowisko magazynowania koagulantu PIX


-         Punkt pomiaru ilości ścieków


-         Punkt poboru prób do oznaczeń jakości ścieków


-         Poletko składowania worków z osadem i skratkami


-         Zbiornik wapna hydratyzowanego


-         Urządzenie DRAIMAD do odwadniania i workowania osadu nadmiernego


-         Budynki techniczne


-         poletka osadowe


Obecnie obiekt oczyszczalni jest w niewielkim stopniu wykorzystany.


Bęsia - miejscowość objęta jest siecią kanalizacji sanitarnej w obrębie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zespołu budynków szkoleniowo-wypoczynkowych, szkoły, przedszkola
i obiektów handlowych, natomiast część gospodarcza nie jest skanalizowana siecią zbiorczą.


Długość tej sieci wynosi 1,6 km.


Obecnie w miejscowości Bęsia znajduje się M-B oczyszczalnia ścieków wybudowana w latach 1978 – 1980, a zmodernizowana w 1998r.


Technologia oczyszczalni oparta jest o osad czynny.


Przepustowość oczyszczalni wynosi (wg pozwolenia wodnoprawnego):


 Qdśr = 108 m3/d, Qdmax = 130 m3/d.


Aktualnie dopływa na oczyszczalnię 45,5 m3/d.


Zgodnie z informacją Urzędu gminy w Kolnie zużycie oczyszczalni wynosi 45%.


Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny dopływ rzeki Ryn.


Schemat technologiczny oczyszczalni:


-         komora kraty


-         przepompownia ścieków


-         komora osadu czynnego


-         stacja dozowania koagulantu


-         osadnik wtórny


-         poletka odciekowe


-         pomiar ilości ścieków


Do powyższej oczyszczalni dowożone są również ścieki zagniłe ze zbiorników bezodpływowych z nieskanalizowanej części wsi.


Wólka - miejscowość objęta jest siecią kanalizacji sanitarnej w obrębie budynków mieszkalnych i wszyscy mieszkańcy włączeni są do sieci. Ponadto miejscowość Oterki również jest skanalizowana, a ścieki są tłoczone do kanalizacji w Wólce.


Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 1,0 km.


Obecnie w miejscowości Wólka znajduje się M-B-CH oczyszczalnia ścieków typu BIOKLER wybudowana dla osiedla mieszkaniowego PGR, a zmodernizowana w 1999r.


Technologia oczyszczalni oparta jest o złoże biologiczne.


Przepustowość oczyszczalni wynosi (wg pozwolenia wodnoprawnego):


 Qdśr = 18 m3/d.


Aktualnie dopływa na oczyszczalnię 11,2 m3/d.


Zgodnie z informacją Urzędu gminy w Kolnie zużycie oczyszczalni wynosi 2%.


Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny dopływ rzeki Sajny.


Schemat technologiczny oczyszczalni:


-         dawkowanie PIX-u


-         osadnik gnilny


-         złoże biologiczne Bioclere I-go stopnia


-         złoże biologiczne Bioclere II-go stopnia


-         filtr roślinny poziomy


Kolno - miejscowość nieskanalizowana. Jedynie 5 budynków wielorodzinnych byłego osiedla mieszkaniowego PGR położonych w północnej części wsi objęte jest siecią kanalizacji sanitarnej i mieszkańcy włączeni są do sieci. Ścieki z tych budynków utylizowane są
w M-B-CH oczyszczalni ścieków.


Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 0,6 km.


Powyższa oczyszczalnia ścieków zrealizowana została w 1998r.


Technologia oczyszczalni oparta jest o osad czynny.


Przepustowość oczyszczalni wynosi (wg pozwolenia wodnoprawnego):


 Qdśr = 22,5m3/d


Qdmax = 29,3m3/d.


Aktualnie dopływa na oczyszczalnię 9 m3/d.


Zgodnie z informacją Urzędu gminy w Kolnie zużycie oczyszczalni wynosi 26,5%.


Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny dopływ rzeki Sajny.


Schemat technologiczny oczyszczalni:


-         osadnik gnilny


-         zbiornik wyrównawczy z pompownią


-         cykliczna komora osadu czynnego


-         układ do dozowania PIX-u


-         kanał odprowadzający oczyszczone ścieki


 


W pozostałych miejscowościach brak zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
a ścieki zbierane są zbiornikach bezodpływowych, często nieszczelnych. Część z tych ścieków wywożona jest na punkty zlewne poszczególnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, jednakże znaczna część nie jest wywożona i można przypuszczać, że przenika do gleby poprzez nieszczelne ściany i dna zbiorników.


 


  drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Gospodarka wodna


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 26157793