INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - ARCHIWUM BIP - Gospodarka wodna i ściekowa


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Gospodarka wodna


            Na terenie gminy 90% miejscowości wiejskich oraz byłych PGR-ów posiada zbiorowe ujęcia wody oraz sieć wodociągową zbiorowego zaopatrzenia. Istniejące ujęcia wody pokrywają w większości potrzeby wody pitnej, są zagospodarowane, posiadają hydrofornie i stacje uzdatniania wody.


Teren gminy Kolno posiada dość duże zasoby wód wgłębnych, szczególnie w południowo-wschodniej części gminy (rejon miejscowości Otry, Oterki, Wólka, Bęsia) oraz w jej części wschodniej (rejon Tejstym, Kruz, na wschód od Lutr oraz – w mniejszym stopniu – rejon Kolna), gdzie wydajność poszczególnych studni osiąga ca 40-100m3/h.


Część północna (rejon Koprzywnika, Wysokiej Dąbrowy) posiada gorsze warunki hydrogeologiczne, a studnie posiadają wydajność do kilkunastu (lub nieco więcej) m3/h.


Południowa i środkowa część obszaru gminy, w obrębie której leży większość wymienionych wyżej obszarów, wchodzi w skład jednego z głównych, wstępnie rozpoznanych, zbiorników wód podziemnych w Polsce. Jest to miedzymorenowy zbiornik nr 208 Biskupiec.


W części miejscowości, w szczególności na północno-zachodniej gminy ludność zaopatrywana jest w wodę z indywidualnych źródeł – studni wierconych i kopanych. Dotyczy to zabudowy rozproszonej.
 Jakość uzyskiwanej wody wymaga uzdatniania z uwagi na ponadnormatywne ilości Fe i Mn.


Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym z czerwca 2002r. ludność ogółem w mieszkaniach wynosiła 3516 osób w tym:


-         korzystająca z sieci wodociągowej zbiorczej – 2545 osób


-         korzystająca z ujęć własnych – 621 osób


Wodociągi zbiorowe


Bęsia – miejscowość zwodociągowana w 100% siecią wodociągową rozdzielczą z ujęcia wody w Bęsi. Z powyższego ujęcia zaopatrywane są miejscowości:


Bęsia


Górowo


Wólka


Oterki


Długość tej sieci wynosi:


-         10,7 km - sieć wodociągowa rozdzielcza


Stan techniczny tej sieci jest dobry.


Przy ujęciu wody w Bęsi składającym się z 2-ch studni wierconych o wydajności
Q = 75 m3/h znajduje się stacja uzdatniania wody , której wydajność wynosi 336 m3/d.


Obecnie na powyższym ujęciu produkcja wody wynosi 91,8 m3/d, a sprzedaż wody 90,9 m3/d.


 


Samławki – miejscowość Samławki zaopatrywana jest w wodę z wodociągu zbiorowego
 i jest zwodociągowana w 100%.


Z powyższego ujęcia zaopatrywane są miejscowości:


Samławki


Kabiny


Kominki


Długość tej sieci wynosi:


-         6,5 km - sieć wodociągowa magistralna


-         16,3 km - sieć wodociągowa rozdzielcza


Stan techniczny tej sieci jest dobry.


Przy ujęciu wody w Samławkach składającym się z 2-ch studni wierconych o wydajności
Q = 30 m3/h znajduje się stacja uzdatniania wody, której wydajność wynosi 480 m3/d.


Obecnie na powyższym ujęciu produkcja wody wynosi 30,1 m3/d, a sprzedaż wody 29,6m3/d.


 


Lutry – miejscowość zwodociągowana w 100% siecią wodociągową rozdzielczą z ujęcia wody w Lutrach. Z powyższego ujęcia zaopatrywane są miejscowości:


Lutry


Wągsty


Długość tej sieci wynosi:


-         7,2 km - sieć wodociągowa rozdzielcza


Stan techniczny tej sieci jest dobry.


Przy ujęciu wody w Lutrach składającym się z 2-ch studni wierconych o wydajności
Q = 50 m3/h znajduje się stacja uzdatniania wody, której wydajność wynosi 443 m3/d.


Obecnie na powyższym ujęciu produkcja wody wynosi 59,7 m3/d, a sprzedaż wody 59,2 m3/d.


Tejstymy – miejscowość zwodociągowana w 100% siecią wodociągową rozdzielczą z ujęcia wody w Tejstymach. Z powyższego ujęcia zaopatrywane są miejscowości:


Tejstymy


Kruzy


Długość tej sieci wynosi:


-         3,1 km - sieć wodociągowa magistralna


-         9,7 km - sieć wodociągowa rozdzielcza


Stan techniczny tej sieci jest dobry.


Przy ujęciu wody w Tejstymach składającym się z 2-ch studni wierconych o wydajności
Q = 46 m3/h znajduje się stacja uzdatniania wody SUW, której wydajność wynosi 516 m3/d.


Obecnie na powyższym ujęciu produkcja wody wynosi 40,8 m3/d, a sprzedaż wody
40,3 m3/d.


Wodociągi wiejskie


Kolno – ośrodek gminny w pełni zwodociągowany siecią wodociągową rozdzielczą
dł. 3,1km z ujęcia wody zlokalizowanego w obrębie miejscowości.


Stan techniczny tej sieci jest zadowalający. Konieczna sukcesywna modernizacja sieci wodociągowej wykonanej z AC.


Przy ujęciu wody składającym się z 2-ch studni wierconych o wydajności - 48 m3/h znajduje się stacja uzdatniania wody SUW, której wydajność wynosi 552 m3/d.


Obecnie na powyższym ujęciu produkcja wody wynosi – 36,7 m3/d, a sprzedaż wody
 – 36,2 m3/d.


 


Na pozostałym terenie (zabudowa rozproszona) zaopatrzenie wodę odbywa się z ujęć indywidualnych: studni kopanych lub wierconych bez zbiorczych sieci wodociągowych. drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Gospodarka ściekowa


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 26158846