INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY*






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




Uchwały z I Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 23 listopada 2006




Uchwały z II Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 5 grudnia 2006r




Uchwały z III Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 14 grudnia 2006




Uchwały z IV Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 29 grudnia 2006




Uchwały z V Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 31 stycznia 2007




Uchwały z VI Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 21 lutego 2007




Uchwały z VII Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 30 marca 2007




Uchwały z VIII Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 25 kwietnia 2007




Uchwały z IX Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 15 maja 2007




Uchwały z X Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 28 czerwca 2007




Uchwały z XI Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 31 sierpnia 2007




Uchwały z XII Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 13 września 2007




Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 18 września 2007




Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 30 października 2007




Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2007




Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2007




Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 22 lutego 2008




Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 10 marca 2008




Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 28 marca 2008




Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 23 kwietnia 2008




Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 21 maja 2008




Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 26 czerwca 2008




Uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 31 lipca 2008




Uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 30 września 2008




Uchwały z XXV Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 19 listopada 2008




Uchwały z XXVI Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 10 grudnia 2008




Uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 4 lutego 2009




Uchwały z XXVIII Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 24 marca 2009




Uchwały z XXIX Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 30 kwietnia 2009




Uchwały z XXX Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 4 czerwca 2009




Uchwały z XXXI Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 15 czerwca 2009




Uchwały z XXXIII Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 30 września 2009




Uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 24 lipca 2009




Uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy w Kolnie z dnia 29 października 2009




Uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 26 listopada 2009




Uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 16 grudnia 2009




Uchwały z XXXVII Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 28 stycznia 2010 r




Uchwały z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 31 marca 2010 r




Uchwały z XXXXIX Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 30 kwietnia 2010 r




Uchwały z XL Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 9 czerwca 2010 r




Uchwały z XLI Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 21 lipca 2010 r




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 ARCHIWALNY BIP GMINY KOLNO




ARCHIWALNY BIP GMINY KOLNO






( AKTUALNY BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM )


http://bip.kolno-gmina.pl/






powiat olsztyński


woj. warmińsko - mazurskie



Urząd Gminy Kolno


Kolno 33


11-311 Kolno



dni i godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30





Numery Telefonów do Urzędu Gminy Kolno

89 716 32 26;

89 716 32 67;

89 716 39 13;

89 716 32 13;



fax. 89 716 32 26



Adresy e-mail do Urzędu Gminy Kolno:

ug_kolno@poczta.onet.pl




Adresy e-mail do Rady Gminy Kolno:

rada-kolno@wp.pl

rada.gminy@kolno-gmina.pl




Urząd Stanu Cywilnego - tel. /fax. 89 716 32 12





Urząd Gminy Kolno : NIP 742-10-28-459 ; REGON 000 540 877



Gmina Kolno : NIP 739-38-41-578 ; REGON 510 743 172




KONTO: BS Szczytno o/ Biskupiec 91 8838 1031 2006 0300 0895 0001




międzynarodowy numer rachunku, dla interesantów mieszkających


poza granicami kraju:



POLU PL PR PL 91 8838 1031 2006 0300 0895 0001












 drukuj 




 Odwiedzin: 7641019