INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - WYBORY - ARCHIWUM - WYBORY - SEJM I SENAT 25.10.2015r,






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 Obwieszczenie PKW z dnia 24.8.2015r. - okręgi wyborcze Sejm i Senat



wyciag z obwieszczenia o okregach-SEJM I SENAT.pdf







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  UWAGA - zmiana czasu 25.10.2015r. z godz. 3.00 na 2.00


Pokaż artykuł




  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 15 października 2015 roku o skreśleniu kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.


Pokaż artykuł




  Rozpoczęcie pracy przez OKW w dniu 25.10.2015r.


Pokaż artykuł




  OBWIESZCZENIE z dnia 16.10.2015r. skład OKW - funkcje


Pokaż artykuł




  Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego wpisanego do rejestru wyborców w Gminie Kolno -Sejm i Senat 25.10.2015r. - art. 37a KW


Pokaż artykuł




  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 25 września 2015r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 86


Pokaż artykuł




  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 25 września 2015r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 35


Pokaż artykuł




  TECHNIKA GŁOSOWANIA - Wybory do Senatu RP


Pokaż artykuł




  TECHNIKA GŁOSOWANIA - Wybory do Sejmu RP


Pokaż artykuł




  Wójt Gminy Kolno informuje o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do udzialu w wyborach do Sejmu i do Senatu 25.10.2015r.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Kolno z dn.5.10.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015r.


Pokaż artykuł




  Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno z dnia 10.8.2015r. w sprawie podania się do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.


Pokaż artykuł




  Głosowanie przez pełnomocnika


Pokaż artykuł




  Głosowanie korespondencyjne


Pokaż artykuł




  Dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach


Pokaż artykuł




  Głosowanie na podstawie zaświadczenia


Pokaż artykuł




  WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu i Senatu


Pokaż artykuł




  Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno z dnia 04.08.2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Kolno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które zarządzone jest na dzień 25 października 2015r.


Pokaż artykuł




  Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 12895858