Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego wpisanego do rejestru wyborców w Gminie Kolno w wyborach do gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16.11.2014r. - art. 34a KW

INFORMACJA art. 37a KW dla wyborcy niepelnosprawnego.doc
Drukuj artykuł
Zamknij