Wójt Gminy Kolno Ogłasza z dniem 22 stycznia 2016r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PROWADZENIE SZKOLEŃ SPORTOWYCH, ORGANIZACJĘ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

Ogłoszenie.pdf
OFERTA-wzor 2016.rtf
Sprawozdanie WZÓR 2016.rtf
UMOWA - wzór 2016.rtf
Rozporządzenie.pdf
Informacja o zgłoszeniu członka komisji konkursowej.pdf
Zarządzenie Nr 13 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcir realizacji zadania publicznego.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij