Uchwała Rady Gminy Kolno Nr XXV/150/2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Stałe Obwody Głosowania.rtf
Drukuj artykuł
Zamknij