Informacja o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

I n f o r m a c j a.doc
Drukuj artykuł
Zamknij