Uchwała Rady Gminy Kolno Nr XXIV/146/2012 z dnia 27.9.2012r.w sprawie podziału Gminy Kolno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Okręgi Wyborcze.rtf
Drukuj artykuł
Zamknij