link - Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.

[ http://pkw.gov.pl/tworzenie-komitetow-wyborczych-samorzad-2014/ ]
Drukuj artykuł
Zamknij