O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kolno z dnia 07 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

OBWIESZCZENIE nr granice siedziby okw na 16.11.2014 BIP.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij