OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kolno z dn. 27.2.2015 o wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Kolno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.


O B W I E S Z C Z E N I E - plakaty.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij