Uchwała Nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 sierpnia2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2013

Uchwała Nr XXXIII}03 l20I3 z dnia 30 sierpnia2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2013.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij