Uchwała Nr XXXV/217/20I3 Rady Gminy Kolno z dnla 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 20L3

Uchwała Nr XXXV2L720I3 z dnla 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 20L3.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij