Uchwała nr. RIO.IV-0120-372/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

Uchwała Nr. RIO.IV-0120-372 11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie WPF 2012-2020.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij