Informacja o osiągniętych przez gminę Kolno w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


info, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywany.rtf
Drukuj artykuł
Zamknij