UCHWAŁA NR XXVII/167/2012 RADY GMINY KOLNO z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała6.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij