Rada Gminy w Kolnie

 


Rada Gminy w Kolnie


 


11-311 Kolno


 


Andrzej Bancerz - Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Chabera - Wiceprzewodniczący Rady Gminy


 


Jan Stańko - Przewodniczący Komisji Finansowej


Ewa Jaguś - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Rekreacji


Eugeniusz Chodań - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Inicjatyw Gospodarczych


Kazimierz Bolesta - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  


 
Drukuj artykuł
Zamknij