Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjncyh nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2008r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatęna raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

wykaz umorzeń.doc
Drukuj artykuł
Zamknij