OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kolno z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Kolno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kolno, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno z dnia 22 kwietnia 2016 roku.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij