Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyboru form konsultacji z organizacjami pożytku publicznego Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2017.

Zarządzenie - formy konsultacji.2017.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij