Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Kolno z dnia 03.03.2015 w sprawie wyboru form konsultacji z organizacjami pożytku publicznego projektu Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno.

2015 Zarządzenie - formy konultacji BIP.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij