Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno


Protokół z konsultacji 2015 II etap rekrutacji.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij