UCHWAŁA Rr RIO.VIII-0120-624 15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 listopada 2015r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027

UCHWAŁA Rr RIO.VIII-0120-624 15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 listopada 2015r.pdf




Drukuj artykuł
Zamknij