Rada Gminy Kolno


Rada Gminy Kolno
11-311 Kolno


Andrzej Bancerz - Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Bolesta - Wiceprzewodniczący Rady GminyZbigniew Głowacki - Przewodniczący Komisji Finansowej


Mirosław Michalak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Rekreacji


Bernard Redyk - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Inicjatyw Gospodarczych


Jan Stańko - Przewodniczący Komisji RewizyjnejDrukuj artykuł
Zamknij