Uchwała Nr RIO.IV-0120 / 23 /14 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie opinIi o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolno na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała Nr. RIO - IV 0120 23 14 z dnia 17.01.2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolno na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij