.


 


Rada Gminy KolnoKolno 33


11-311 Kolno


 


tel. / fax. 89 716 32 26


 


Andrzej Bancerz - Przewodniczący Rady Gminy


uprzejmie informujemy, że od stycznia 2013r. 


Przewodniczący Rady Gminy Kolno

będzie przyjmował w każdą środę w godz. 10.00 - 12.00; pok. nr 1


 


Henryk Bieliński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy


 


Krystyna Krasuska - Przewodniczący Komisji Finansowej


Stanisław Talarek - Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia,


Opieki Społecznej, Kultury i Rekreacji


Bernard Redyk - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Inicjatyw Gospodarczych


Paweł Ziółkowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 


Wykaz_Radnych_Gminy_Kolno.doc
Drukuj artykuł
Zamknij