zgłoszenie członków obwodowych komisji ds. referendum - druk

wzór druku:
kandydaci do obwodowej komisji.pdf


PROSZĘ RÓWNIEŻ O PODANIE NA ZGŁOSZENIU NR TELEFONÓW
Drukuj artykuł
Zamknij