Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno z dn. 06.07.2015r. - w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.


Obwieszczenie - nr, granice, siedziby ... Obowowych Komisji ds referendum - 06.07.2015.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij