Wójt Gminy Kolno ogłasza z dniem 01 grudnia 2015r. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2016

OGLOSZENIE o konkursie 2016-dowoz.pdf
OFERTA-wzor.rtf
SPRAWOZDANIE-wzor.rtf
UMOWA-wzor.rtf
Drukuj artykuł
Zamknij