Zarządzenie nr 86/2014 Wójta Gminy Kolno z dnia 18.12.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na w powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r.


Zarządzenie Wojta sklad komisji.pdf
Drukuj artykuł
Zamknij