.


Rada Gminy KolnoKolno 33


11-311 Kolnotel. / fax. 89 716 32 26Krystyna Krasuska - Przewodnicząca Rady GminyPrzewodnicząca Rady Gminy Kolno

będzie przyjmowała w każdą środę w godz. 10.00 - 12.00; pok. nr 6Stefan Bigus - Wiceprzewodniczący Rady GminyAlicja Grzywaczyk - Przewodnicząca Komisji Finansowej


Elżbieta Nowak - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia,


Opieki Społecznej, Kultury i Rekreacji


Bernard Redyk - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Inicjatyw Gospodarczych


Leszek Żółkoś - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Drukuj artykuł
Zamknij